VĂN BẢN

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

Kế hoạch số 143-KH/BDVTU, ngày 06/3/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2020

143-KH/BDVTU 06/03/2020 Tải về
2

Kế hoạch số 135-KH/BDVTU, ngày 30/01/2020 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2020

135-KH/BDVTU 06/01/2020 Tải về
3

Thông báo số 47-TB/BCĐ, ngày 07/01/2020 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

47-TB/BCĐ 07/01/2020 Tải về
4

Báo cáo số 52-BC/BCĐ, ngày 07/01/2020 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh về kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

52-BC/BCĐ 07/01/2020 Tải về
5

Thông báo số 48-TB/BCĐ, ngày 08/01/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh về kết quả xếp loại thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

48-TB/BCĐ 08/01/2020 Tải về
6

Công văn số 1132-CV/BDVTU, ngày 08/01/2020 về tiếp tục tham gia Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

1132-CV/BDVTU 08/01/2020 Tải về
7

Kế hoạch số 129-KH/BDVTU, ngày 12/11/2019 công tác dân vận tham gia vào quá trình Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

129-KH/BDVTU 12/11/2019 Tải về
8

Báo cáo số 494-BC/BDVTU, ngày 28/10/2019 kết quả triển khai Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020.

494-BC/BDVTU 10/28/2019 Tải về
9

Báo cáo số 503-BC/BDVTU, ngày 12/11/2019 về tình hình, kết quả công tác dân vận năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

503-BC/BDVTU 12/11/2019 Tải về
10

Báo cáo số 500-BC/BDVTU, ngày 08/11/2019 về kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 20 năm "Ngày Dân vận của cả nước" và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019

500-BC/BDVTU 08/11/2019 Tải về
11

TẬP HUẤN BDVTU

CV/BDVTU 13/11/2018 Tải về
12

TẬP HUẤN

TB/BDVTU 13/11/2018 Tải về