Chương trình công tác tháng 02/2020

Chương trình công tác tháng 02 năm 2020

   

     Thứ hai,

     ngày 03

- Buổi chiều: Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2020

    Thứ ba,

    ngày 04

 

- Buổi sáng: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh định kỳ quý IV/2019 (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh để nghe báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh (Đ/c Sỹ).

Thứ tư,

ngày 05

- Buổi chiều: Dự họp trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Tân Đức, huyện Hàm Tân nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh (Đ/c Mùi)

 

Thứ năm,

ngày 06

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

- Buổi chiều: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết để nghe báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh (Đ/c Tân).

Thứ sáu,

ngày 07

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Kiểm tra Đảng tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Dự họp trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng uỷ thị trấn Ma Lâm nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh (Đ/c Mùi)

Thứ hai

ngày 10

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; chấm điểm CBCC tháng 01/2020.

- Buổi chiều: Họp chi bộ công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ ba

ngày 11

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Sỹ).

Thứ tư

ngày 12

- Buổi chiều: Tổ chỉ đạo đại hội điểm (Tổ số 2) làm việc với Đảng ủy Công ty Xổ số về công tác chuẩn bị Đại hội (Đ/c Sỹ).

Thứ năm

ngày 13

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 - 16 của tỉnh (Đ/c Mùi).

 + Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đ/c Tân).

- Buổi chiều: Tổ chỉ đạo đại hội điểm (Tổ số 2) làm việc với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình về công tác chuẩn bị Đại hội (Đ/c Sỹ).

Thứ sáu

ngày 14

- Buổi sáng: Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

- Buổi chiều:

+ Tổ chỉ đạo đại hội điểm (Tổ số 2) làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội (Đ/c Sỹ).

+ Họp Tổ Giúp việc BCĐ công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Tân).

Thứ hai

ngày 17

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Thứ ba, tư

ngày 18,19

Trưởng ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

Thứ năm

ngày 20

- Buổi sáng:

+ Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Tập thể lãnh đạo Ban; các phòng).

+ Tham dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 (Đ/c Tân).

- Buổi chiều: Tổ chỉ đạo đại hội điểm (Tổ số 2) làm việc với Đảng ủy Công ty Xổ số về công tác chuẩn bị Đại hội (Đ/c Sỹ).

Thứ sáu

ngày 21

- Buổi sáng: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh định kỳ tháng 02/2020 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

- Buổi chiều: Hội nghị tổng kết công tác dân vận quốc phòng - an ninh năm 2019 (Lãnh đạo Ban).

Thứ hai

ngày 24

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; Họp giao ban tháng 2/2020.

- Buổi chiều: Tham dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình về tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Đ/c Sỹ).

Thứ ba, tư

ngày 25,26

Trưởng ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

Thứ năm

ngày 27

- Buổi chiều: Tổ chỉ đạo đại hội điểm (Tổ số 2) làm việc với Đảng ủy Công ty Xổ số về công tác chuẩn bị Đại hội (Đ/c Sỹ).

Thứ sáu

ngày 28

- Trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36.

- Buổi chiều: Họp chi bộ định kỳ tháng 02/2020.


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN