Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành 8/8 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo yêu cầu của Ban Dân vận Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen

     Thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2019, ngay từ đầu năm Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự chủ động, trách nhiệm, hiệu quả của từng phòng, cá nhân đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng; tập thể lãnh đạo Ban luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tính dân chủ, thường xuyên động viên, nhắc nhở cán bộ, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

     Trên tinh thần đó, năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành xuất sắc 8/8 nhiệm vụ trọng tâm được giao và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo yêu cầu của Ban Dân vận Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Nổi bật là đã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề, vụ việc nổi lên trên địa bàn tỉnh để tham mưu, kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết ổn định tình hình; thường xuyên theo dõi, tham mưu chỉ đạo phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham mưu sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận đúng tiến độ, đạt chất lượng; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận của chính quyền” 2019 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tăng cường làm việc với các địa phương về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn tỉnh), qua đó kịp thời kiến nghị, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh. Việc thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được lãnh đạo Ban, Chi ủy, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với thực hiện vai trò nêu gương của lãnh đạo và đảng viên. Các hoạt động phong trào được tổ chức bằng nhiều hình thức thiết thực, ý nghĩa; trong năm, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan đã đóng góp các loại quỹ và hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng; duy trì thực hiện phần việc hỗ trợ 01 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) mỗi tháng 500 nghìn đồng; tiếp tục phát huy mô hình “mỗi ngày tiết kiệm một nghìn đồng để là việc nghĩa”. Qua tổng kết năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy có 03/03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 14/14 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" (02 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"); 03 tập thể phòng và 04 cá nhân được Thủ trưởng cơ quan tặng Giấy khen; 03 cá nhân và 01 tập thể phòng được Chi bộ tặng Giấy khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khối thi đua 6 bình xét và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua năm 2019. Chi bộ đang đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận, khen thưởng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

     Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực, tăng cường đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và các ngày Lễ lớn của đất nước, địa phương.


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN