Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Sáng ngày 09/01/2020, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận

      Sáng ngày 09/01/2020, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Tại điểm cầu Trung ương, có sự tham dự và đồng chủ trì hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và được truyền trực tuyến đến 10/10 huyện, thị, thành ủy.

      Hội nghị thống nhất cao với kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận và “Năm dân vận chính quyền" 2019. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận; chính quyền các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại với người dân, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, nhất là Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời phối hợp với các cơ quan tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được đối với công tác dân vận năm 2019; theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho đất nước. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu, ghi nhận những ý kiến góp ý quý báu, thiết thực của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ để Ban Dân vận các cấp có cơ sở tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận đạt kết quả trong thời gian tới./.      


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN