Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

Chương trình công tác tháng 12/2019

Thứ hai,

ngày 02

- Buổi sáng: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐTW về phòng, chống tham nhũng (Đ/c Sỹ).

- Buổi chiều: Dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c Sỹ).

Thứ ba,

ngày 03

- Buổi sáng: Tham gia họp của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung giám sát, phản biện xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Đ/c Tân).

Thứ tư,

ngày 04

- Buổi sáng: Dự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (Đ/c Tân).

Thứ năm

ngày 05

- Buổi sáng: Họp xét sáng kiến; đánh giá, xếp loại CBCC; Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ sáu,

ngày 06

- Buổi sáng: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 10, 11/2019 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

- Buổi chiều: Dự Hội nghị thông tin cung cấp thông tin thời sự quý IV/2019 (Lãnh đạo Ban).

Thứ hai,

ngày 09

- Cả ngày: Lãnh đạo ban đi cơ sở.

Thứ ba

ngày 10

- Cả ngày: Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Thứ tư

ngày 11

- Cả ngày: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban.

Thứ năm

ngày 12

- Buổi sáng: Họp thẩm định kết quả chấm điểm, xếp loại thực hiện QCDC năm 2019 (Đ/c Mùi).

- Buổi chiều:

+ Dự Hội nghị đánh giá 05 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư do Ban Dân vận Trung ương tổ chức (Đ/c Sỹ).

+ Họp Tổ giúp việc khối vận (đ/c Tân).

Thứ sáu

ngày 13

- Cả ngày: Phối hợp tổ chức đợt vận động công tác dân vận tuyên truyền đặc biệt và kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Đ/c Tân).

Thứ hai,

ngày 16

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; Họp Hội đồng thi đua Khen thưởng cơ quan.

- Buổi chiều: Họp tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

Từ ngày 17

đến ngày 19

Đồng chí Trưởng ban dự kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ ba

ngày 17

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Thứ tư

ngày 18

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn

Thứ năm,

ngày 19

- Cả ngày: Đi thăm, chúc mừng một số tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019 (Lãnh đạo Ban).

- Buổi sáng:

+ Từ 7h đến 7h30: Thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Lãnh đạo Ban).

+ Dự gặp mặt lãnh đạo, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) (Đ/c Mùi).

Thứ sáu,

ngày 20

- Buổi sáng: Tham gia với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh thăm một số tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019 (Đ/c Sỹ).

- Cả ngày: Họp chi bộ kiểm điểm chi ủy, đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2019.

Chủ nhật,

ngày 22

- Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy tại cơ sở (Lãnh đạo Ban).

Thứ hai,

ngày 23

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

- Buổi chiều: Lãnh đạo Ban đi cơ sở nắm tình hình.

Thứ ba,

ngày 24

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban đi cơ sở nắm tình hình.

- Buổi chiều: Họp giao ban tháng 12/2019.

Thứ tư,

ngày 25

- Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Lãnh đạo Ban).

Thứ năm,

ngày 26

- Buổi sáng: Họp giao ban khối Đảng quý IV/2019 (Đ/c Mùi).

Thứ sáu,

ngày 27

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 (Đ/c Tân).

- Buổi chiều:

+ Hội nghị CBCC năm 2019.

+ Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, Hội nhập quốc tế” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức (Đ/c Tân).

Thứ hai,

ngày 30

- Cả ngày: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Đ/c Sỹ).

Thứ ba,

ngày 31

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Đ/c Sỹ).

- Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

Thứ tư,

ngày 01/01/2020

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN