Chương trình công tác tháng 11/2019

Chương trình công tác tháng 11/2019

Thứ sáu,

ngày 01

- Buổi sáng:

+ Dự họp chi bộ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (Đ/c Mùi).

+ Dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng và chương trình hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Theo bước chân những người anh hùng” (Đ/c Tân).

- Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 10/2019.

Thứ hai,

ngày 04

- Buổi sáng:

+ Tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đối với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Đ/c Sỹ).

+ Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ VN và các đoàn thể tỉnh về kinh phí ngoài công việc thường xuyên (Đ/c Tân)

Thứ ba,

ngày 05

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Thứ tư,

ngày 06

- Buổi sáng: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Bắc (Đ/c Sỹ và các phòng).

Thứ năm

ngày 07

- Buổi sáng: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tại huyện Tánh Linh (Đ/c Tân).

- Buổi chiều: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tại thị xã La Gi (Đ/c Tân).

Thứ sáu

ngày 08

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Chủ nhật

ngày 10

- Buổi tối: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Sỹ).

Thứ hai,ngày 11

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; chấm điểm CBCC tháng 10/2019.


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN