Chương trình công tác tháng 10 năm 2019

Chương trình công tác tháng 10/2019

Thứ ba,

ngày 01

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Dân tộc Tôn giáo về dự thảo Đề án về xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán trong tham gia xử lý các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư,

ngày 02

- Buổi sáng: Dự Hội nghị phổ biến thông tin thời sự quý III/2019 (Lãnh đạo Ban, trưởng, phó, chuyên viên các phòng).

- Buổi chiều: Họp chi bộ.

Thứ năm, sáu,

ngày 03, 04

Tham gia Đoàn làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Phú Quý (Đ/c Tân).

Thứ năm,

ngày 03

- Cả ngày: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong và Bắc Bình (Đ/c Sỹ và các phòng).

Thứ sáu,

ngày 04

- Buổi sáng: Họp Tổ giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng (Đ/c Mùi).

Thứ hai,

ngày 07

- Cả ngày: Kiểm tra công tác tôn giáo tại La Gi (Đ/c Tân)

- Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo cuộc Vận động “Tiếp bước cho em đến trường” (Đ/c Sỹ, Phòng Đoàn thể và các hội).

Thứ ba,

ngày 08

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; chấm điểm CBCC tháng 9/2019.

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh quý III/2019 (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

Thứ tư,

ngày 09

- Cả ngày: Kiểm tra công tác tôn giáo tại Đức Linh (Đ/c Tân)

- Buổi sáng: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý III/2019 (Đ/c Mùi)

- Buổi chiều: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh (Đ/c Sỹ, đ/c Mùi, Phòng DVCCQNN).

Thứ năm,

ngày 10

- Buổi sáng: Dự họp giao ban khối Đảng quý III/2019 (Đ/c Mùi)

- Buổi chiều:

+ Dự họp giao ban công tác dân vận quý III/2019 (Lãnh đạo Ban)

+ Tham gia Tổ giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng (Đ/c Mùi)

Thứ sáu,

ngày 11

- Buổi sáng: Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Sỹ, đ/c Tân).

- Buổi chiều: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận (CBCC cơ quan)

Chủ nhật,

ngày 13

- Buổi tối: Dự Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2019 (Đ/c Sỹ).

Thứ hai,

ngày 14

- Buổi sáng: Dự Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương Đảng tổ chức (Lãnh đạo Ban).

- Buổi chiều:

+ Phối hợp tổ chức đối thoại tại Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam (Đ/c Mùi, Phòng DVCCQNN).

+ Dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019-2024 (Đ/c Sỹ).

Thứ ba,

ngày 15

- Buổi sáng: Dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Đ/c Sỹ).

- Buổi chiều: Hội nghị cán bộ công chức quý III/2019.

Thứ tư,

ngày 16

- Buổi sáng: Dự Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 (Đ/c Sỹ)

- Buổi chiều:

+ Tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chươngtrình hành động số 31 -CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khoá XII) đối với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (Đ/c Sỹ).

+ Dự Hội nghị trực tuyến với Đảng ủy quân sự các huyện, thị, thành ủy về rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 (Đ/c Mùi).

Thứ năm,

ngày 17

- Buổi sáng:

+ Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 10/2019 (Đ/c Sỹ)

+ Dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ III (Đ/c Tân).

- Cả ngày: Tham gia Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thi hành Điều lệ Đảng tại huyện Tánh Linh (Đ/c Mùi).

Thứ sáu

ngày 18

- Buổi sáng:

+ Lãnh đạo ban làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh góp ý về dự thảo Đề án về xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán trong tham gia xử lý các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tại huyện Tánh Linh (Đ/c Tân).

- Buổi chiều:

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tại thị xã La Gi (Đ/c Tân).

+ Tổ chức hoạt động nhân Ngày Phụ nữ Việt nam (20/10) (CBCC cơ quan).

Thứ hai,

ngày 21

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ ba,

ngày 22

- Buổi sáng: Hội nghị lãnh đạo Ban mở rộng góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ tư,

ngày 23

- Cả ngày: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Tánh Linh và Đức Linh (Đ/c Sỹ và các phòng).

Thứ năm,

ngày 24

- Buổi sáng: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 33 (Đ/c Sỹ).

- Buổi tối: Dự lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2019) (Đ/c Sỹ).

Thứ sáu

Ngày 25

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh góp ý nội dung công tác dân vận hoạt động Mặt trận và các đoàn thể để phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai,

ngày 28

- Lãnh đạo Ban giải quyết công việc chuyên môn.

Thứ ba,

ngày 29

- Buổi sáng: Họp giao Ban công tác tháng 10/2019

- Buổi chiều: Sinh hoạt chi ủy.

Thứ tư

ngày 30

- Cả ngày: Đi làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Tân và Hàm Thuận Nam (Đ/c Sỹ và các phòng).

Thứ năm, ngày 31

- Buổi chiều: Họp Chi bộ tháng 10/2019.


Các tin khác

DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN